每日中文 Daily ZhongWen

【HSK 4】发音相近的字 (List)

HSK4 > Characters with Similar Pronunciations (TXT) > Flashcards
Page 1 an, bai, bang, bao, bei, ben, bi, bian, biao, bing, bo, bu
Page 2 cai, can, cha, chao, chang, cheng, chi, chu, chuan, chuang, ci, cong
Page 3 da, dai, de, dao, di, diao, dong, du, duan, dui
Page 4 er, fa, fan, fang, fei, fen, feng, fu
Page 5 gai, gan, gang, gao, ge, gong, gou, gu, gua, guan, guang, gui, guo
Page 6 han, hai, hao, he, hou, hu, huai, hui, huo
Page 7 ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, ju
Page 8 kao, ke, kong, ku, kuang
Page 9 la, lan, lian, liang, li, lǚ
Page 10 ma, mao, mei, mi, mian, ming, mu
Page 11 nai, nan
Page 12 pai, pan, pang, pi, pian, piao, pin, ping, pu, po
Page 13 qi, qian, qiao, qing, qu, quan, que, qun
Page 14 ran, ren, reng, ru
Page 15 san, shan, shang, shao, sheng, shen, shou, shi, shu, shuo, si, su, sui
Page 16 tai, tan, tang, tao, ti, tian
Page 17 wang, wan, wei, wen, wo, wu
Page 18 xi, xian, xiao, xin, xing, xiu, xu, xue
Page 19 ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun
Page 20 zai, zan, zao, ze, zhan, zhang, zhao, zhe, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhuan, zi, zu, zuo